Contact

Wie zijn wij

Houwina Postma is deze organisatie gestart in 2017. Naar aanleiding van een vermissing van een jongeman in Leeuwarden en het constateren van een heel aantal tekortkomingen in communicatie tussen verschillende hulpverlenende instanties heeft ze bedacht dat dat anders moest.

Het gericht zoeken naar een vermiste was bij haar een punt waar ze alle energie in wilde steken en daarvoor bracht ze een aantal enthousiaste mensen bij elkaar om de probleempunten te gaan bespreken.